Chalupa v Beskydech


   

Turistické trasy

  

1. Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť  (8 km - středně náročná trasa):turistik
 
Z výchozího bodu turistických cest u dolního mostu se vydáme po červené turistické značce směrem k hlavní bráně do horní části, míjíme Valašský pivovar (dříve společenský dům), hlavní alejí se dostaneme k Valašskému muzeu v přírodě, které patři k největším skanzenům ve střední Evropě. Z parku se pak dostaneme na silnici k hornímu mostu přes řeku Bečvu. Na křižovatce za mostem odbočíme doprava a pokračujeme dále podél hlavní silnice kolem kempu Sport, sportovního areálu TJ Rožnov a Campingu Rožnov. Zde odbočíme na méně frekventovanou silnici vedoucí na Černou horu. Po mírném stoupání odbočíme do lesa a stoupáme stále po červené značce úbočím Černé hory (885 m.n.m.). Cestou se nám otvírá krásný pohled západním směrem na Veřovické a částečně i Vsetínské vrchy. Pod sedlem na Černé hoře se červená značka spojuje s modrou, která vede od Radhoště, prochází sedlem Pindula a pokračuje přes Kyčeru na Malý Javorník s možností pokračovat dále po červené na Velký Javorník (918 m.n.m.).
Obě značky nás pak doprovází až na vrchol Radhoště (1129 m.n.m.). Na vrcholu stojí kaple Sv. Cyrila a Metoděje, vystavěná v roce 1898 a od roku 1931 sousoší obou světců od frenštátského sochaře Albína Poláška. Dominantou vrcholu je TV vysílač, je zde rovněž lyžařský vlek. Z vrcholu Radhoště se nám naskytne jedinečný kruhový rozhled. Za příznivého počasí je možno vidět i Oderské vrchy a Hrubý Jeseník, panoráma Pobeskydské pahorkatiny, Vsetínské vrchy a Javorníky, za nimy pak Strážovské vrchy a Malou Fatru, kruh uzavírají Slezské Beskydy, Choč a Roháče.
Z Radhoště múžeme pokračovat po hřebenu spolu s modrou turistickou značkou kolem hotelu Radegast na Pustevny (4 km), nebo se vrátit stejnou cestou do Rožnova.

 

2. Pustevny - Radhošť (4 km - nenáročná trasa):
   
Z rožnovského autobusového nádraží jedeme autobusem přes Prostřední Bečvu údolím Kněhyně až na Pustevny (1018 m.n.m.), horské sedlo v hlavním hřebeni a jedno z nejvýznamnějších horských turistických středisek Beskyd, vzdálené 8 km od Frenštátu p. R., 5 km od Prostřední Bečvy a 4 km od vrcholu Radhoště. Pozornost návštěvníků na první pohled upoutají dřevěné stavby Maměnka a Libušín, vystavěné na přelomu století podle architekta Dušana Jurkoviče, kolorit doplňuje dřevěná Valašská zvonička. Nejstarší stavbou je kamenná útulná Šumná z roku 1894, největší pak horský hotel Tanečnica. Turistům slouží četné stánky s občerstvením a suvenýry. Pro výlet na Pustevny ze severní strany hor můžeme použít sedačkovou lanovku z Trojanovické Ráztoky, v sedle má rovněž služebnu Horská služba Beskydy.
S Pusteven se vydáme na Radhošť (1129 m.n.m.) modrou značkou po hřebeni kolem vyhlídkového altánku Cyrilka, z něhož je široký rozhled jednak do Frenštátské kotliny s Trojanovicemi, na Pálkovické hůrky a Štramberk s Trúbú, jednak na Čertův Mlýn, Kněhyni a největší Beskydský vrchol Lysou horu (1323 m.n.m.).
Pokračujeme dále kolem horní stanice lyžařského vleku k soše pohanského boha Radegasta od Albína Poláška z roku 1931. S turisticky mimořádně frekventovaného hřebene jsou rozhledy do širokého okolí a to především směrem k jihu. Před hotelem Radegast křižuje hřeben zelená turistická značka, po které můžeme sestoupit na Dolní Bečvu a pokračovat do Rožnova (10 km), nebo do Ráztoky, odkud můžeme jet autobusem do Frenštátu p. R. na nádraží. Kolem hotelu Radegast s celoročním provozem dojdeme na vrchol Radhoště. Z Radhoště se můžeme vrátit stejnou cestou na Pustevny k autobusu do Rožnova.

 

3. Pustevny - Čertův Mlýn - Martiňák - Horní Bečva (14 km):
 
Z rožnovského autobusového nádraží jedeme linkou přes Prostřední Bečvu údolím Kněhyně na Pustevny (1018 m.n.m.). Odtud se vydáme po červené hřebenové značce přes Tanečnici a Maňáky náročnějším výstupem na zalesněný vrchol Čertova Mlýna (1207 m.n.m.) se zpětnými pohledy na Pustevny a Radhošť. Z vycholu sestupujeme po zelené hřebenové cestě lesem s občasnými výhledy na Bukovinu, Bařiny a Martiňák (827 m.n.m.) z horskou chatou celoročně přístupnou veřejnosti. Tato lokalita je důležitou křižovatkou turistických cest. Severním směrem vede žlutá a modrá turistická značka do Podolánek, na východ pokračuje hřebenovka přes Mečovou, Kladnatou a Hlavatou, dále na Třeštík s turistickou chatou a hraniční přechod Bumbálku (12 km). Z Pusteven vede na Martiňák méně exponovaná červeně značená cesta západním úbočím Čertova Mlýna a Bukoviny.
Na Horní Bečvu s možností autobusových spojů zpět do Rožnova vedou z Martiňáku tři značené trasy: modrá údolím Kobylská (4 km), žlutá přes Humenec ke kostelu (4 km) a zelená údolím Mečůvka k zastávce autobusů u hotelu Valaška (5 km).

 

4. Soláň - Vsacká Tanečnica - Rožnov p. R. (15 km - středně náročná trasa):
   
Z autobusového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm jedeme linkovým autobusem přes Hutisko na zastávku Čarták - sedlo. Lokalita Soláně je z celého hřebene Vsetínských vrchů nejatraktivnější. Turistům zde poslouží chata Soláň a chata Čarták s Valašským šenkem, horský hotel Biocel a některá další zařízení. Bohaté jsou i možnosti lyžování, především v areálu TJ Rožnov s celoročně provozovanou chatou Soláňka. Pro svou malebnost Soláň dříve byl a dosud je vyhledáván četnými umělci (malíři, spisovateli, herci), byly zde točeny exteriéry několika celovečerních filmů.
Z hřebene vrcholu (861 m.n.m.) můžeme na jihu shlédnout panoráma hraničního hřebene Javorníků se Strážovskými vrchy a částečně Malou Fatru, na severu hřeben Radhoště s Pustevnami a Kněhyní. Soláň je důležitou křižovatkou turistických cest. Po červené hřebenovce se můžeme vydat k východu přes Kotlovou, Benešky, Vysokou a Třeštík s turistickou chatou na hraniční přechod Bumbálka (15 km). Blízko státní hranice se Slovenskou republikou se nachází horský hotel Sůkenická. Ze sedla vychází zelená značka údolím jezerného do Velkých Karlovic a žlutá turistická značka údolím Raťkova do Karolinky (z obou míst je autobusové spojení do Rožnova.)
Vlastní trasa vede ze sedla po červené značce hřebenem Vsetínských vrchů na Vsackou Tanečnici (911 m.n.m.), odtud pokračuje dále na Vsacký Cáb a do Vsetína. Z Vsacké Tanečnice naše trasa odbočuje, a my modře značenou cestou pokračujeme přes Herálky na Hážovské díly. Zde přejdeme ne červeně značenou cestu, která vede ze Vsackého Cábu a Valašské Bystřice přes Rysovou až do Rožnova. Tato středně náročná trasa má délku 15 km s nádhernými pohledy do širokého okolí.

 

5. Valašská Bystřice - Ptáčnice - Vsacký Cáb (7 km):
   
Z rožnovského autobusového nádraží vyjedeme linkou do Valašské Bystřice. Odtud pokračujeme středně obtížným výstupem po červené značce na Ptáčnici (830 m.n.m.) hlavním hřebenem Vsetínských vrchů. Tímto hřebenem pokračujeme dále až k turistické chatě na Vsackém Cábu (842 m.n.m.). Chata s výhledem na svahy Vsetínských vrchů a hřeben Javorníků je provozována celoročně. Poté se vracíme zpět na křižovatku turistických cest na Ptáčnici odkud můžeme k návratu použít také žlutou značku vedoucí na Santov, kde odbočíme na zelenou a pak na modrou turistickou značku, která vede přes Vydče do Rožnova (14 km).
Další možností je pokračovat z Ptáčnice po červené hřebenové značce přes Lušovku (875 m.n.m.) na Vsackou Tanečnici a po modré resp. červené značce do Rožnova (viz trasa číslo 4 - délka 19 km). Obě trasy jsou středně obtížné, dá se z nich sejít na autobusové zastávky ve Valašské Bystřici se spoji do Rožnova.

 

6. Rožnov p. R. - Bačův vrch, Velký Javorník (16 km - středně obtížná trasa):
   
Z východiska turistických cest u dolního mostu se vydáme po zelené a modré turistické značce na Dolní Paseky. Po 4 km se obě značky rozcházejí a my jdeme po zelené kolem Jahnovy studánky (spisovatel, básník) na Myší horu či též Bačův vrch (724 m.n.m.).
Mírným výstupem lesem s nesčetnými výhledy na Radhošť a Kamenárku obcházíme Kyčeru (875 m.n.m.) a po krátkém souběhu s modrou značkou ve směru od Radhoště a od sedla Pindula dojdeme ke křižovatce turistických cest v sedle pod Malým Javorníkem (839 m.n.m.) Od západu přichází červená značka vedoucí od Hodslavic hřebenem Veřovických vrchů a pokračuje na Velký Javorník. Modrá značka odbočuje do 8 km vzdáleného Frenštátu p. R.
Po krátkém výstupu se po červené dostáváme na vrchol Velkého Javorníka (917 m.n.m.), kde se nachází turistická chata s celoročním provozem. Od chaty je široký rozhled na Podbeskydskou pahorkatinu, Frenštátskou kotlinu i masiv Moravskoslezských Beskyd s Radhoštěm, Kněhyní a Lysou horou.
Pro sestup s Velkého Javorníka můžeme použít také modrou značku do Padolí a Veřovic (vlakový spoj do Rožnova přes Valašské Meziříčí) či zelenou značku do Frenštátu. pokud zvolíme cestu vedoucí přímo do Rožnova, můžeme použít alternativní trasu, a to od Rozcestí v sedle pod Malým Javorníkem dále po červené, z níž po 3 km přejdeme na modrou značku vedoucí přes Kamenárku (859 m.n.m.) zpět na Dolní Paseky a do Rožnova p. R.