Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 2
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
 

 
 
Aufschriften - Warnungen
 

Cesta jen pro pěší

Cizím (nepovolaným,  nezaměstnaným) vstup zakázán

Čekárna

Čerstvě natřeno
Čítárna
Dámy

Chodte vpravo (vlevo)
Inventura
Jed
Jednosměrná ulice
Jed'te krokem

zeßta jen pro pjeschi:

zisi : m (nepowolani : m, nesam njeßtnani:m) fßtup saka:sa:n

tscheka:rna

tscherßtwje natrscheno
tschi:ta:rna
da : mi

chotjte fprawo (wlewo)
inwentu : ra
jet
jednoßmnjerna: ulize
jetjte krokem

Nur für Fußgänger

Fremden (Unbefugten, Nichtbeschäftigten)  Eintritt verboten

Warteraum

Frisch gestrichen
Lesesaal
Damen

Rechts (links) gehen
Inventur
Gift
Einbahnstraße
Schritt fahren

 

Jídelna klepejte (Klepat)
Koupelna
Kouření zakázáno
Kuřácký salónek
Lichá čísla

Muži
Nástupiště
Nedotýkejte se
Neklepejte(Neklepat)
Nešlapte po trávě

Nezaměstnaným vstup zakázán
Občerstvení
Objížd'ka
Obsazeno
Otevřeno

Otřete si obuv
Páni
Parkování(zakázáno)
1. patro (poschodí)
Pitná voda

ji: delna klepejte (klepat)
koupelna
kourschenji: saka:sa:no
kurscha:zki: ßalo:nek
licha: tschi:ßla

mushi
na:ßtupischtje
nedoti:kejte ße
neklepejte (neklepat)
neschlapte po tra:wje

nesamnjeßtnani : mfßtup saka:sa:n optscherßtwenji:
obji: schtjka
opßaseno
otewrscheno

otrschete ßi obuf
pa : nji
parkowa:nji: (saka:sa:no)
prwnji: patro (poßchodji:)
pitna: woda

Speisesaal klopfen
Badezimmer
Rauchen verboten
Rauchersalon
Ungerade Zahlen

Männer
Bahnsteig
Nicht berühren
Nicht klopfen
Rasen nicht betreten

Nichtbeschäftigten Eintritt verboten
Erfrischung
Umleitung
Besetzt
Geöffnet

Schuhe abstreifen
Herren
Parken (verboten)
1. Stock
Trinkwasser

 
Plaťte u pokladny
Pokladna
pozor (na vlak)
První pomoc
Přechod

Průchod
Průjezd (zakázán)
Přechod pro pěší
Předprodej lístků
Připravte si drobné

Přízemí
Rezervováno
Silnice se opravuje
Stát!
Sudá čísla

Šatna
Ticho
Vchod
Vlevo
Vložte dvě mince  po 1 Kč (koruně )
platjte u pokladni
pokladna
posor (na wlak)
prwnji: pomoz
prschechot

pru:chot
pru:jeßt (saka:sa:n)
prschechot pro pjeschi:
prschetprodej li:ßtku:
prschiprafte ßi drobne:

prschi:semi:
reserwowa:no
ßilnjize ße oprawuje
ßta:t!
ßuda: tschi:ßla

schatna
tjicho
fchot
wlewo
wloschte dwje minze po jedne: ktsch (korunje)
                                           
An der Kasse zahlen
Kasse
Vorsicht, Achtung (Zug)
Erste Hilfe
Übergang, Überweg

Durchgang
Durchfahrt (verboten)
Fußgängerüberweg
Kartenvorverkauf
Kleingeld bereithalten

Erdgeschoß
Reserviert
Strassenbauarbeiten
Halt!
Gerade Zahlen

Garderobe
Ruhe
Eingang
Links
2 x 1 Kč (Krone)  einwerfen
 
Vpravo Vstup volný
Vstup zakázán
Východ (z nouze)
Výstraha
Výtah

Záchod
Záchranná brzda
Zakázaná cesta
Zastávka (autobusů,  trolejbusů, tramvaje)
Zakázaný východ

Zastávka na znamení
Zavírejte (zavírat) dveře
Zavřeno
Zatáčka

Zvoňte (dvakrát)
Žádný východ
Ženy
Životu nebezpečno
fprawo fßtup wolni:
fßtup saka:sa:n
wi:chot (s nouse)
wi:ßtraha
wi:tach

sa:chot
sa:chrana: brsda
saka:sana:zeßta
saßta:fka (autobußu:, trolejbußu:, tramwaje)
saka:sani: wi:chot

saßta:fka na snamenji:
sawi:rejte(sawi:rat)dwersche
sawrscheno
sata: tschka

swonjte (dwakra:t)
sha:dni: wi:chot
sheni
shiwotu nebeßpetschno
Rechts Eintritt frei
Eintritt verboten
(Not)ausgang
Warnung
Aufzug

WC
Notbremse
Verbotener Weg
(Bus-, O-bus, Straßenbahn) haltestelle
Ausgang verboten

Bedarfhaltestelle
Tür schließen
Geschlossen
Kurve

(Zweimal) läuten
Kein Ausgang
Frauen
Achtung! Lebensgefahr!
 
 
ich will weiter machen, bitte zur Seite 3