Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 3
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
 

 
Aushängeschilder
 
Antikvariát
Autoopravna
Bižutérie
Celnice
Cukrárna Čistírna

Čistírna
Divadlo
Domácí potřeby
Drogerie
Elektrické spotřebiče

Fotografické potřeby
Galanterie
Hodinář (ství )
Holič (ství )
Hostinec
antikwarija: t
auto oprawna
bishute : rije
zelnjize
zukra:rna

tschißtji:rna
djiwadlo
doma:zi: potrschebi
drogerije
elektrizke: ßpotrschebitsche

fotografizke: potrschebi
galanterije
hodjina:rsch(ßtwi:)
holitsch(ßtwi:)
hoßtjinez
Antiquariat
Autowerkstätte
Bijouterie
Zollamt
Konditorei

Reinigung
Theater
Haushaltswaren
Drogerie
Elektrogeräte

Fotobedarf
Galanterie
Uhrmacher(laden)
(Herren)friseur
Gasthaus
 
Hračky
Chléb
Informace
Informační kancelář
Kadeřnictví

Kavárna
Kino
Klenoty
Knihkupectví
Knihy

Kuchyňské potřeby
Květiny
Lahůdky
Lékárna
Maso - Uzeniny

Mléčný bar
Nábytek
Noviny
Občerstvení
Obuv
hratschkichle :
chle:p
informaze
informatschnji: kanzela:rsch
kaderschnjiztwi:

kawa: rna
kino
klenoti
knjichkupeztwi:
knjihi

kuchinjßke: potrschebi
kwjetjini
lahu: tki ~
le : ka : rna
maßo - usenjini

mle:tschni: bar
na : bitek
nowini
optscherßtwenji:
obuf
Spielwaren
Brot
Auskunft
Auskunftsbüro
Friseursalon

Kaffeehaus
Kino
Juwelen
Buchhandlung
Bücher

Küchenbedarf
Blumen
Feinkost
Apotheke
Fleisch- und Wurstwaren

Milchbar
Möbel
Zeitungen
Imbiß
Schuhe
 
Oděvy
Opravy
Ovoce a zelenina
Papír (nictví )
Parkoviště (hlídané )

Pečivo
Polotovary
Pošta
Potraviny
Pramen

Restaurace
Ryby
Samoobsluha
Sklo a porcelán
Správkárna obuvi

Starožitnosti
Sýry
Škola
Tabák
Upomínkové předměty

Uzeniny
Vinárna
Výčep
Závodní jídelna

Zelenina - ovoce
Zmrzlina
Železářství

odjewi
oprawi
owoze a selenjina
papi: r(njiztwi:)
parkowischtje (hli:dane:)

petschiwo
polotowari
poschta
potrawini
pramen

reßtauraze
ribi
ßamo~opßluha
ßklo a porzela:n
ßpra:fka:rna obuwi

ßtaroshitnoßtji
ßi:ri
schkola
taba:k
upomi:nkowe: prschedmnjeti

usenjini
wina:rna
wi:tschep
sa:wodnji: ji:delna

selenjina - owoze
smrslina
shelesa:rschßtwi:

Bekleidung
Reparaturen
Obst und Gemüse
Papier(handlung
(Bewachter) Parkplatz

Gebäck
Kochfertige Speisen
Postamt
Lebensmittel
Lebensmittel(handlung)

Restaurant
Fische
Selbstbedienung
Glas und Porzellan Schuhreparaturwerkstätte

Antiquitäten
Käse
Schule
Tabak, Rauchwaren
Andenken

Wurstwaren
Weinstube
Ausschank
Betriebsküche

Gemüse - Obst
Eis
Eisenwarenhandlung
 
 
ich will weiter machen, bitte zur Seite 4