Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 7
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


 
 

Antworten
 
Ja, natürlich (sicher).
Gut. - Das ist das Richtige.
Sehr gut.
So ist es:
Sehr richtig.

Gewiß (bestimmt).
Mit Vergnügen.
Bestimmt, sicher.
Zweifellos.
Ich glaube ja.

Das ist wahr.
Sie haben recht.
Ich bin vollk. einverstanden.
Das ist
              klar,
             wahr,
            offensichtlich,
           meine Meinung.

Selbstverständlich
Aber natürlich.
Das versteht sich von selbst.
Ano, přirozeně  (jistě ).
Dobrá. - To je ono.
Velmi (moc ) dobře.
Tak je to.
Zcela správně.

Jistě (určitě ).
S radostí.
Rozhodně, určitě.
Bezpochyby.
Myslím, že ano.

To je pravda.
Máte pravdu.
Úplně souhlasám.
To je
         jasné,
        pravda,
       zřejmé,
       moje mínění.

Samozřejmě
Ale ovšem.
To je samozřejmé.
ano, prschirosenje (jißtje).
dobra:. - to je ono.
welmi (moz) dobrsche.
tak je to.
ßzela ßpra : wnje.

jißtje (urtschitje).
s radoßtji:.
ros hodnje, urtschitje.
beßpochibi.
mißli: m, she ano.

to je prawda.
ma : te prawdu.
u:plnje ßouhlaßi: m.
to je
         jaßne :,
        prawda,
       srschejme :,
       moje mi:njenji:.

ßamosrschejmnje
ale ofschem.
to je ßamosrschejme:.
  
Nein. Oh nein (keineswegs).
Überhaupt nicht.
Bestimmt (überhaupt, durchaus) nicht.

Nein, ich kann nicht.
Ich will nicht.
Auf keinen Fall.
Niemals. - Nichts. - Niemand.

Nicht im geringsten.
Im Gegenteil. Unmöglich.
Das ist nicht wahr.
Sie haben nicht recht.
Ne. O ne (nikoli ).
Vůbec ne.
Určitě (vůbec, rozhodně ) ne.

Ne, nemohu.
Nechci.
V žádném případě.
Nikdy. - Nic. - Nikdo.

Ani v nejmenším.
Naopak. Nemožno.
To není pravda.
Nemáte pravdu.
ne, o : ne (njikoli).
wu : bez ne.
urtschitje (wu : bez, ros hodnje) ne.

ne, nemohu.
nechzi.
w sha :dne :m prschi :padje
njigdi. - njiz. - njigdo

anji w nejmenschi:m.
naopak. nemoshno.
to nenji : prawda.
nema : te prawdu.
:
Das ist ein Irrtum.
Davon weiß ich nichts.
Ich glaube nicht.
Das glaube ich nicht.
Ich kann nicht beistimmen.

Es tut mir leid, aber ich muß ablehnen.

Das ist eine Lüge.
Ich protestiere.
Entschuldigen Sie, aber...

Vielleicht.
Wahrscheinlich
Das ist (sehr) wahrscheinlich
Es ist möglich.

Es scheint, daß . . .
Es sieht so aus.
Das kann passieren.
Das ist (ganz gut) möglich.
To je omyl.
O tom nic nevím.
Myslím, že ne.
Tomu nevěřím.
Nemohu souhlasit.

Lituji, ale musím odmítnout.

To je lež.
Protestuji.
Promiňte, ale...

Možná, snad.
Asi, pravděpodobně.
To je (velmi ) pravděpodobné
To je možné.

Zdá se, že...
Vypadá to tak.
To se může stát.
To je (docela) možné.
to je omil.
o tom njiz newi : m.
mißli:m, she ne.
tomu newjerschi : m.
nemohu ßouhlaßit.

lituji, ale mußi: m odmi : tnout.

to je lesch.
proteßtuji.
prominjte, ale...

moshna :. - ßnat.
aßi. - prawdjepodobnje
to je (welmi) prawdjepodobne:
to je moshne:.

sda : ße, she . . .
wipada : to tak.
to ße mu : she ßta : t.
to je (dozela) moshne :.