Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 12
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 
Überraschung - Begeisterung
 
Was ?
Was haben Sie gesagt?
Na so etwas!
Tatsächlich ? -
In der Tat ?
Wirklich ?

Das ist verwunderlich!
Das ist nicht Ihr Ernst.
Was Sie nicht sagen!
Im Ernst ?

Das ist erschütternd!
Das ist eine Überraschung!
Sie scherzen!
Das ist eine Bescherung!
Cože?
Co jste (to ) povídal (a )?
No tohle!
Vskutku? -
Skutečně?
Opravdu?

To je udivující!
To nemyslíte vážně.
Neříkejte !
Vážně?

To je otřesné!
To je překvapení!
Děláte si legraci!
To je nadělení!
zoshe ?
zo ßte (to) powi : dal(a) ?
no tohle!
fßkutku ? -
ßkutetschnje ?
oprawdu ?

to je udjiwuji:zi:!
to nemißli:te wa:shnje
nerschi : kejte!
wa: shnje ?

to je otrscheßne:!
to je prschekwapenji:!
djela:te ßi legrazi.
to je nadjelenji:!
 
Das ist herrlich,
      wunderbar, fabelhaft.
Ist das nicht wunderbar?
Er bewundert Ihre Schwester.

Das ist eine herrliche Gegend!
Man muß ihn (sie) bewundern.
Uns hat Begeisterung ergriffen.
Ich bin davon begeistert.
To je nádherné,
        skvělé, báječné.
Není to úžasné?
Obdivuje se vaší sestře.

To je nádherná krajina :
Člověk ho (ji) musí obdivovat.
Zmocnilo se nás nadšení.
Jsem tím nadšen (a ).
to je na : dherne :,
    ßkwjele :, ba : jetschne :
nenji : to u : shaßne : ?
obdjiwuje ße waschi: ßeßtrsche.

to j e na : dherna : krajina.
tschlowjek ho (ji) mußi: obdjiwowat.smoznjilo ße na:ß natschenji:.
ßem tji : m natschen(a).
 
 
ich will weiter machen, bitte zur Seite 13