Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 8
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


 
 

Dank - Entschuldigung
 
Danke schön.
Vielen Dank,
Sie sind sehr  liebenswürdig.

Vielen Dank für
           Ihre Hilfe,
          den Rat,
  den freundlichen Empfang.

Herzlichen Dank.
Ich bin Ihnen (sehr) verbunden.

Ich bin Ihnen dankbar
    für Ihre Einladung.

Das ist nicht der Rede wert
Nichts zu danken
Gern geschehen
Díky.
Děkuji vám (mnohokrát ),
jste velmi laskav (a ).

Děkuji vám za
                pomoc,
                radu,
             milé přijetí.

Vřelé díky.
Jsem vám (velmi ) zavázán(a).

Jsem vám vděčný (vděčná)
            za vaše pozvání.

To nestojí za řeč.
Není zač.
Rádo se stalo.
dji : ki.
djekuj i wa :m (mnohokra :t),
ßte velmi laßkaf (laßkawa).

djekuji wa : m sa
               pomoz,
              radu,
        mile : prschijetji :.

wrschele: dji:ki.
ßem wa:m (welmi) sawa : sa : n(a).

ßem wa:m wdjetschni: (wdjetschna:)
      sa wasche poswa : nji :.

to neßtoji: sa rschetsch.
nenji: satsch
ra:do ße ßtalo..
 
Entschuldigen Sie.
Verzeihen Sie, daß ich Sie belästige.

Entschuldigen Sie, daß ich störe.

Entschuldigen Sie mich, bitte.

Entschuldigen Sie meine
       schlechte Aussprache.

Verzeihen Sie,
           ich verstehe nicht,
          ich spreche nicht tschech.
         daß ich (zu) spät komme,
 
      das war nicht meine Absicht.

Ich muß mich entschuldigen.
Das ist in Ordnung.
Promiňte.
Promiňte, že obtěžuji.

Odpusfte, že vyrušuji.

Omluvte mě, prosím.

Omluvte mou
       špatnou výslovnost.

Promiňte,
            nerozumím,
            nemluvím česky
           že přicházímpozdě,
         
neudělal jsem to schválně.

Musím se omluvit.
To je v pořádku.
prominjte.
prominjte, she optjeshuji.

otpußtjte, she wiruschuji.

omlufte mnje, proßi : m.

omlufte mou
    schpatnou wi : ßlownoßt.

prominjte,
         nerosumi :m,
        nemluwi : m tscheßki
       she prschicha :si :mposdje,
     
ne~udjelal ßem to ßchwa : lnje.

mußi : m ße omluwit.
to je f porscha : tku.
  
 
ich will weiter machen, bitte zur Seite 9