Ferienhaus Micki in Tschechien


 
 
Tschechisch lernen Seite 5
 
zu den Seiten
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
 

 
Fragen
 
Was...
Wer...               ....ist das?
Wo...
Co....
Kdo....           ...je to?
Kde....
Zo....
Gdo....        ...je to?
Gde....
 
Wozu ?
Warum ?
Wozu ist das ?
Worauf (auf wen) warten Sie ?
Woraus ist das ?

Wie sagt man tschechisch...?
Was bedeutet . . . ?
Was ist los ?
Wie heißen Sie ?
Mein Name ist . . .

Wen kann ich fragen ?
Wer kann mir sagen. . . ?
Wer schickt Sie ?
Wem gehört das Buch ?
Wohin gehen Sie ?

Woher ?
Woher sind Sie ?
Wohin ?
Wohin schicken Sie das ?
Wie ?
Wie lange dauert das ?
(Nač? ) K čemu?
Proč?
K čemu (nač ) je to?
Na co (nač ) (na koho )  čekáte?
Z čeho je to?

Jak se řekne česky...?
Co znamená...?
Co se děje?
Jak se jmenujete?
Jmenuji se...

Koho se mohu zeptat?
Kdo mi může říci...?
Kdo vás posílá?
Čí je to kniha?
Kam jdete?

Odkud?
Odkud jste?
Kam?
Kam to posíláte?
Jak?
Jak dlouho to bude trvat?
(natsch ?) k tschemu ?
protsch ?
k tschemu (natsch) je to ?
na zo (natsch) (na koho) tscheka :te?
ß tscheho je to ?

jak ße rschekne tscheßki...?
zo snamena : . . . ?
zo ße djeje?
jak ße menujete ?
menuji ße...

koho ße mohu septat?
gdo mi mu : she rschi : zi ?
gdo wa : ß poßi : la : ?
tschi: je to knjiha?
kam dete ?

otkut ?
otkut ßte ?
kam ?
kam to poßi : la : te ?
jak ?
jag dlouho to bude trwat ?
.
Wie lange bleiben Sie in Prag ?

Wie wird dieses Wort ausgesprochen?    

Wie geht es Ihnen ?
Warum ?
Warum haben Sie mir das nicht gesagt?


Wann ?
Um wieviel Uhr?
Wann kommen Sie zurück?
Um wieviel Uhr beginnt
           das Konzert,
          das Theater,
          der Vortrag ?

Rauchen Sie ?
Sprechen Sie Deutsch
  (Englisch,   Französisch,
                    Russisch)?

Ja (ich spreche Deutsch).
Nein (ich spr. nicht Deutsch)
Ich verstehe ein wenig.
Jak dlouho budete v Praze?

Jak se vyslovuje toto slovo?

Jak se máte?
Proč?
Proč jste mi to neřekl?


Kdy?
V kolik hodin?
Kdy se vrátfte?
V kolik hodin začíná
               koncert,

               divadlo,
              přednáška?

Kouříte?
Mluvíte německy
    (anglicky, francouzsky,
                          rusky )?


Ano (mluvím německy ).
Ne (nemluvím německy ).
Rozumím trochu.
jag dlouho budete f prase ?

jak ße wißlowuje  toto ßlowo?

jak ße ma:te?
protsch ?
protsch ßte mi to  nerschekl?


gdi?
f kolik hodjin?
gdi ße wra : tji : te ?
f kolik hodjin satschi : na :
              konzert,
              djiwadlo,
             prschedna : schka ?

kourschi : te ?
mluwi : te njemezki
    (anglizki, franzoußki,
                      rußki) ?

ano (mluwi : m nj emezki).
ne (nemluwi : m nj emezki).
rosumi : m trochu.
.
Wie lange lernen Sie Deutsch ?

Ich lerne zwei Jahre.
Ich verstehe nicht Tschechisch.
Verstehen Sie (was ich sage) ?

Haben Sie verstanden
          (was ich gesagt habe) ?

Ich habe Ihre Frage nicht  verstanden.

Ich habe nicht begriffen,
       was Sie gesagt haben.

Störe ich nicht ?
Kann ich Sie nach Hause begleiten?

Kann ich mitgehen ?
Es wird mich freuen.
Fühlen Sie sich nicht wohl ?
Jak dlouho se učíte německy?

Učím se dva roky.
Nerozumím česky.
Rozumíte (co říkám )?

Rozuměl jste
          (co jsem řekl )?

Nerozuměl jsem vaší  otázce.

Nepochopil jsem,
       co jste řekl.

Neruším vás?
Mohu vás doprovodit domů?

Mohu jít s vámi?
Bude mě těšit.
Není vám dobře?
jag dlouho ße utschi : te njemezki ?

utschi:m ße dwa roki.
nerosumi : m tscheßki.
rosumi:te (zo rschi : ka : m) ?

rosumnjel ßte
         (zo ßem rschekl) ?

nerosumnjel ßem waschi:  ota : ßze.

nepochopil ßem,
          zo ßte rschekl.

neruschi : m wa : ß ?
mohu wa : ß  doprowodjit domu:?

mohu ji : t ß wa : mi ?
bude mnje tjeschit.
nenji : wa: m dobrsche ?